Esitepalvelu

Esitteiden graafinen suunnittelu, toteutus ja painokuntoon saattaminen huolellisesti, nopeasti ja ammattitaitoisesti

Ota yhteyttä ja kerro hankkeestasi:
palvelut@siniplaneetta.fi
050-5536 853

Timo Purjo & Eevastiina Gjerstad (toim.):

ARVOJEN JA
TARKOITUSTEN PEDAGOGIIKKA

Jokaisen on tärkeää pohtia, mihin arvoihin perustaa elämänsä ja ja millä tavoin pyrkiä varmistamaan oman elämän tarkoituksellisuus. Erityisen tärkeitä nämä kysymykset ovat kasvatuksellisissa ammateissa toimiville ja muille ihmisten auttajille. Heidän onkyettävä ohjaamaan arvojaan ja tarkoituksiaan kyseleviä nuoria tai aikuisia ihmisiä etsimään vastauksia oikeistasuunnista. Jotta tämä olisi mahdollista, on ihmistyötä tekevän itse selkeästi tiedostettavasekä arvojen ja tarkoitusten yleinen olemus että omat arvonsa ja elämänsä tarkoitukset.

Arvoja ja tarkoituksia voi lähestyä monin eri tavoin janäin kirjan artikkelien tekijät myös tekevät. Oman erityisen näkökulmansa elämän tarkoituksiinluoneella Viktor E. Frank’lilla on ollut vaikutusta useisiin kirjoittajiin, mikä näkyy selvästi myös heidänartikkeleistaan. Frankl’in filosofiaa tarkastellaan myös erikseen joissakin artikkeleissa sekä teoreettisesti ettäkäytännön toiminnan kannalta.

Kirjan kirjoittajissa on tunnustettuja arvofilosofian, kasvatuksen ja psykologian tutkijoita sekä käytännön kasvatus-, opetus- ja nuorisotyötä tehneitä asiantuntijoita. Kirjassa on myös artikkeli itsenäisesti oman elämänsä lähtökohtia ja suuntaaetsivästä ihmisestä. Kirja valaisee siten monipuolisesti tieteellis-teoreettisen tutkimuksen, käytännön ammatillisen asiantuntemuksen sekä omakohtaisen kokemisen näkökulmia arvoihin ja tarkoituksiin. Kirja on siksi hyödyllinen sekä tutkimusta tai käytännön kasvatus- tai auttamistyötä tekeville sekä oman elämänsä suuntaa etsiville ihmisille.

Kirjakaupoista
Pehmeäkantinen, 281 sivua, hinta 29 €

Timo Purjo & Eevastiina Gjerstad (toim.):

SUKUPUOLI JA VÄKIVALTA

Kun suomalaista väkivaltaa halutaan vähentää, on aloitettava siitä, että murretaan erilaiset myytit ja tabut. Yksi tällainen sitkeästi juurtunut myytti on väkivallan sukupuolittuneisuus. Lukuisat tutkimukset ovat jo pitkään osoittaneet, että väkivalta on sukupuolesta riippumaton ongelma. On eettisesti arveluttavaa, jos suljemme silmät jommankumman sukupuolen väkivallalta.

Väkivallan sukupuolittaisen arvottamisen sijaan olisi kiinnitettävä huomiota siihen, että väkivaltaa on yleensä ihmisten keskuudessa ja että se on liian monen ihmisen ongelma. Ongelma on yhteinen kaikille väkivallantekijöille ja heidän kohteikseen joutuville. Ongelman vakavuus ei riipu tekijän tai kohteen sukupuolesta. Kaikki väkivallantekoihin sortuvat miehet ja naiset tarvitsevat apua samoin kuin kaikki väkivallan uhreiksi joutuvat miehet ja naiset tekijän sukupuolesta riippumatta.

Kirjakaupoista
Pehmeäkantinen, 239 sivua, hinta 29 €

Timo Purjo ja Jani Kuusela (toim.):

TAPPELUSTA JUTTELUUN –
nuorten kohtaamisen taito

Nuoren kohtaaminen vaatii aikuiselta itsensä kohtaamista.
Jotta voidaan nähdä, mikä on hyväksi toisille, on sitä ennen työskenneltävä perusteellisesti itsensä kanssa. Tämän kirjan artikkelit on suunnattu kasvattajille paitsi kasvatuksen, myös itsekasvatuksen tueksi. Tarkoitus on ohjata lukija kohtaamisen taidon äärelle.

Non Fighting Generation ry (NFG) tunnetaan ennen kaikkea nuorisoväkivallan ehkäisystä. Parhaimpiin tuloksiin järjestö on päässyt juuri kirjan teeman – nuorten kohtaamisen – kautta. NFG järjestää nuorille muun muassa kasvatuksellisia keskusteluryhmiä sekä yksilöllistä, elämäntaidollista ohjausta.

Kirjan ovat toimittaneet NFG:n toiminnanjohtaja Timo Purjo sekä vastaava nuorisokasvattaja Jani Kuusela. Järjestön oman väen lisäksi teoksen artikkeleista vastaavat kirjailija, terapeutti Tommy Hellsten, professori Simo Skinnari, logoterapeutti Pirjo Möller, Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja Pia Charpentier, erityisnuorisotyöntekijä Iiris Nurmo, psykoterapeutti Raija Rantola ja filosofi, psykoterapeutti Elli Arivaara-Ebbe.

Kirjakaupoista
Pehmeäkantinen, 239 sivua

Timo Purjo (toim.):

VÄKIVALTAISESTA NUORUUDESTA
VASTUULLISEEN AIKUISUUTEEN
Nuorten erityiskasvatuksen mahdollisuudet ja keinot

Timo Purjo (toim.):
VÄKIVALTAISESTA NUORUUDESTA
VASTUULLISEEN AIKUISUUTEEN
Nuorten erityiskasvatuksen mahdollisuudet ja keinot

Väkivaltaan – sen yleisyyteen sekä siihen vaikuttamisen mahdollisuuksiin ja keinoihin – liittyy paljon puutteellisia ja jopa virheellisiä käsityksiä. Tämän kirjan tarkoitus on lisätä tietoa erityisesti nuoriin liittyvästä väkivallasta ja ennen kaikkea herättää toivoa siitä, että väkivaltaan voidaan puuttua.

Kirjan toimittanut Timo Purjo on Non Fighting Generation ry:n perustaja ja toiminnanjohtaja. Yhdistys toimii valtakunnallisena nuorisokasvatusjärjestönä, joka on erikoistunut nuorten vakavien ongelmien, kuten väkivallan, päihteiden käytön ja mielenterveysongelmien ehkäisyyn. Erityisesti nuorisoväkivallan ja nuorten väkivallattomuuskasvatuksen alalla on järjestölle kertynyt huomattava asiantuntemus.

Teoksen kirjoittajia: Psykologian professori, ”onnellisuusprofessori” Markku Ojanen, kasvatusfilosofian ja opettajankoulutuksen professori Veli-Matti Värri, lastenpsykiatri, kirjoittaja ja luennoitsija Jari Sinkkonen, Pääkaupungin turvakoti ry:n psykologi Eija Keränen, Pienperheyhdistys ry:n Juha Turtiainen, Munkkiniemen yhteiskoulun opettaja Pasi Andersson ja Mikkelin sovittelutoimiston johtaja Helena Pohjanvirta. Lisäksi kirjassa on NFG:n käytännön nuorisokasvattajien artikkeleja.

Pehmeäkantinen

Kirjakaupoista

MYÖS NÄIDEN BOOK KARIN DEKKARIEN SIVUNVALMISTUS ON SINIPLANEETAN KÄSIALAA